Alt innen Baderom og rehabilitering av bad i Bergen

Ønsker du rehabilitering av bad i Bergen, eller et helt nytt? Vi tar ansvar for badet ditt og tar hele rehabiliteringsjobben til avtalt pris og tid! Vi leverer alt fra materiell, håndverkere og møblement, spør oss! Vi hjelper deg med alt til ditt bad.

Fana Mur As ha mange års erfaring som baderomsentreprenører. Når det gjelder oppbyggingen av badene følger vi den nye våtromsnormen.

Selve oppbyggingen av badet kan Fana Mur stå for snekkerarbeidet, murerarbeider og flislegging. Pålegging av membran, rørleggerarbeider, malerarbeider og elektrikerarbeider har vi faste samarbeidspartnere som vi kan benytte hvis du ønsker det.

For deg som kunde, betyr det at med oss som entreprenør, har du et firma som tar ansvaret for byggingen av badet og som kan følge opp rørlegger, elektriker etc. Dermed får du bare et firma å forholde deg til og slipper å havne i en situasjon der det er uklart ansvarsforhold.

Formål med våtromsnormen ved nytt eller rehabilitering av baderom

Byggebransjens våtromsnorm , ofte forkortet til BVN eller Våtromsnormen, er utarbeidet av Fagrådet for våtrom (FFV). Våtromsnormen er et verktøy for planlegging og utførelse som har til formål å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til tetthet, funksjon og varighet. Normen skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man unngår skader innenfor materialenes normale levetid. Våtromsnormen vil dessuten være tilpasset de lovene, forskriftene og Norsk Standard som til enhver tid gjelder.

Bransjenorm

Byggebransjens våtromsnorm er en frivillig bransjenorm som brukes for å sikre best mulige løsninger ved bygging av bad og våtrom. Den som skal bygge baderom, enten nytt eller gammelt, bør gjøre avtale med den som utfører arbeidet at Våtromsnormens løsninger skal følges. I tillegg bør de engasjerte fagfolkene ha våtromssertifikat

Bruk fagfolk med våtromssertifikat til rehabilitering av ditt bad.

Fagfolk som har gjennomgått kurs har fått opplæring i hvordan utførelsen av våtrom bør være og fått kjennskap til hvordan man best mulig bygger opp et våtrom. De mest sårbare områdene i et bad - våtrom er hvor ulike materialer møtes og overlapping mellom fag. På kurset gjennomgås dette nøye og deltakerne lærer spesielt å ta hensyn til hverandres arbeid og kjennskap til de ulike faggruppene. Våtromsnormen har angitt tekniske retningslinjer for hvordan materialer og utstyr skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrer.

Hvilke rom omfatter Våtromsnormen?

Våtromsnormen omfatter hele våtrommet, dvs. bad, baderom, dusjrom og vaskerom, i boliger, kontorer og institusjoner både med hensyn til materialer, utstyr og utførelse; det vil si det ferdige produktet.

Utgiver, utvikling og revisjon

Våtromsnormen utgis som en abonnementsordning gjennom Norges byggforskningsinstitutt. Fagrådet for våtrom og bad står ansvarlig for det faglige innholdet, skal sørge for at normen er operativ og at den ajourføres.

10 råd til deg som skal bygge nytt eller rahabilitere våtrom

  • Inngå skriftlig kontrakt med foretaket du engasjerer til å utføre rehabiliteringen, det finnes standardiserte kontraktsskjemaer.
  • Spør om foretaket har sentral eller lokal godkjenning før du setter igang rehabiliteringen av ditt bad. Alle håndverkere skal være offentlig godkjente.
  • Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet .
  • Vær tålmodig hvis foretaket du har sett deg ut har det travelt, så ikke prøv å finne en ny, dårlig erstatning. Det er bedre å vente noen uker med å renovere badet enn å måtte ty til useriøse foretak.
  • Innhent flere tilbud til badet ditt- be om referanser.
  • Spør etter våtromssertifikat som er en garanti for at foretaket har kompetanse på området.
  • Konsentrer ansvaret. Et nybygg eller rehabilitering av bad innbefatter flere ulike yrkesgrupper. Det lureste er å velge ut en person eller ett foretak til å stå ansvarlig.
  • Undersøk om foretaket har et kvalitetssikringssystem, noe som sikrer at arbeidet blir utført mest mulig riktig første gang - for derved å unngå reklamasjoner i ettertid. Hvis foretaket har sentral godkjenning (se punkt 2), er det en garanti for at det har et slikt kontrollsystem.
  • Ha en befaring med foretaket før arbeidet igangsettes. Her går dere gjennom hva som skal gjøres og hva som er de ønskede resultatene. Jo bedre forberedelser, jo bedre resultat.
  • Selv om du er "fingernem" bør du tenke deg om før du bygger et bad selv. Et bad blir utsatt for stor belastning og det kreves faglig kompetanse og god innsikt. Velger du et seriøst foretak med kompetanse på området er du trygg mht. reklamasjons- og garantiordninger.